no praw

no praw
no problem

Glossary of chat acronyms & text shorthand. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • praw — noun see prau * * * praw(e Malay boat: see proa …   Useful english dictionary

  • Wsessoiusnoje Agentstwo po ochrane awtorskich praw — Die Allunionsagentur für den Schutz der Autorenrechte (Wsessojusnoje Agentstwo po awtorskim prawam (WAAP) (Всесоюзное агентство по авторским правам ВААП) wurde nach dem Beitritt der Sowjetunion am 27. Februar 1973 mit Wirkung zum 27. Mai 1973 zum …   Deutsch Wikipedia

  • Wsessojusnoje Agentstwo po ochrane awtorskich praw — Die Allunionsagentur für den Schutz der Autorenrechte (Wsessojusnoje Agentstwo po awtorskim prawam (WAAP) (Всесоюзное агентство по авторским правам ВААП) wurde nach dem Beitritt der Sowjetunion am 27. Februar 1973 mit Wirkung zum 27. Mai 1973 zum …   Deutsch Wikipedia

  • Wsessojusnoje uprawlenije po ochrane awtorskich praw — Die „Allunionsverwaltung für den Schutz der Autorenrechte“ (Wsessoiusnoje uprawlenije po ochrane awtorskich praw (WUOAP), russisch Всесоюзное управление по охране авторских прав) war für den Urheberrechtsschutz in der UdSSR zuständig. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • czteroprzymiotnikowy — ∆ praw. Czteroprzymiotnikowe wybory «wybory tajne, równe, powszechne, bezpośrednie» …   Słownik języka polskiego

  • judykacyjny — praw. «dotyczący judykatury» Nadzór judykacyjny …   Słownik języka polskiego

  • koncyliacyjny — praw. «pojednawczy, polubowny» Komisja koncyliacyjna. Układy koncyliacyjne. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • konsensualny — praw. «będący wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron» Umowa konsensualna. Kontrakt konsensualny. ‹śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego

  • kontradyktoryjny — praw. «polegający na przeciwstawności wypowiedzi, dający możność wypowiedzenia się obu stronom» Postępowanie kontradyktoryjne. ‹śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego

  • korealny — praw. «współdłużny; solidarny» ∆ Zobowiązanie korealne «w prawie cywilnym: zobowiązanie nakładające na wszystkich dłużników razem i na każdego z osobna odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania w całości» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”